Tuesday, November 10, 2015

नाकाबन्दी र सरकारको प्रभावकारिताको प्रश्न

सरकार जनताको अभिभावक हो । सामान्य परिस्थितिमा आम मानिसले सरकारबाट अवसर, सेवा र सुरक्षाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । देश संकटपूर्ण अवस्थामा हुँदा सरकारको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो बेला सम्पूर्ण जनसंख्याले आफ्नो जीवन सुरक्षाका लागि सरकारबाट उचित र प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।