Friday, June 5, 2015

भूकम्प, सरकार, दाता, कुहिएको चामल

लेख्न मन नभएको कुरामा लेख्न बसियो । यसमा लेख्न मन थिएन । तर, नलेखि रहन सकिएन । लामो समयदेखिको किचकिचका विषयमा मन नलागिनलागि पनि आज केही लेख्न मन लाग्यो ।

प्रसङ्ग  भूकम्पको ।  सरकारको । दाताको । कुहिएको चामलको ।