Tuesday, May 10, 2016

आजको नेपालका वैचारिक प्रवृत्ति

देश कस्तो परिस्थितिमा छ भनेर बुझ्न त्यो निश्चित बेलामा मानिसहरू कसरी सोचीरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । निश्चित समयका सोचाइको प्रकृतिले कुनै राष्ट्रको दशा र दिशा दर्शाइरहेका हुन्छन् । राष्ट्रका मूल मुद्दाको बुझाइ र त्यससँग जोडिएका आग्रह-पूर्वाग्रह रोचक त हुन्छन् नै तिनको सोङ्गोपाङ्ग अध्ययन आत्ममूल्यांकनका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।